1830

Titelblatt Band 13, Stück 3

Zum Dokument

Inhalt Band 13, Stück 3

Zum Dokument

Hauptteil Band 13, Stück 3

Zum Dokument

Titelblatt Band 13, Stück 4

Zum Dokument

Inhalt Band 13, Stück 4

Zum Dokument

Hauptteil Band 13, Stück 4

Zum Dokument

Register Band 13, Stück 4

Zum Dokument

Titelblatt Band 14, Stück 1

Zum Dokument

Hauptteil Band 14, Stück 1

Zum Dokument