Dělnické Listy

Dělnické Listy

1872-1926


Titelzusatz

1872-1926: Orgán českoslovanské sociálně-demokratickè strany dělnické

Erscheinungsweise

täglich

Erscheinungsort

Praha (Prag)