La belga sonorilo

La belga sonorilo

1902-1914


Titelzusatz

1902-1906: Gazeto esperantista eliranta ĉiumonate en Belgujo

1906-1906: Gazeto esperantista eliranta la 15an de ĉiu monato

1907-1908: Duonmonata gazeto esperantista

1908-1910: Libera duonmonata gazeto esperantista

1910-1912: Libera monatala gazeto esperantista

1912-1914: Libera gazeto esperantista

Erscheinungsweise

1902-1906 monatlich, 1907-1910 halbmonatlich, 1910-1912 monatlich, 1912-1914 zweimonatlich

Erscheinungsort

Brügge

Verlag

Witteryck-Delplace