Pravda

Pravda

1909-1938


Titelzusatz

1909-1918: Týdenník Čechoslovanů ve Vídni a Dol. Rakousích

1922-1931: Orgán c̆eskoslovenské strany lidové v republice rakouské

1931-1934: Orgán katolických Čechoslováků v Rakousku

1934: List katolických Čechů v Rakousku

1934-1936: List českých katolíků v Rakousku

1937-1938: Týdeník českých katolíků v Rakousku

Erscheinungsweise

Wöchentlich

Erscheinungsort

Wien

Verlag

Spolek c̆eských katolíků, Spolek c̆eských katolíků