Sennacieca Revuo

Sennacieca Revuo

1921-2011


Titelzusatz

1921-2011: organo de Sennacieca Asocio Tutmonda, kultura kaj interhelpa organizo de prolet-esperantistoj

Erscheinungsweise

unregelmäßig

Erscheinungsort

Paris (Lutetia, Lutecia, Parisia), Leipzig

Verlag

Sennacieca Asocio Tutmonda

Impressum-Details

Herausgeber: Paul Signoret; Begründer des Werks: Eugène Lanti

Beilagen

1922-1923: La nova epoko

1923-1924: Literatur-scienca aldono

1925-1928: Literaturo - scienco - pedagogio